Загорец (Нова Загора)

Short name:
Загорец (Нова Загора)
Middle size name:
Загорец (Нова Загора)