Извор (Горски извор)

Short name:
Извор (Горски извор)
Middle size name:
Извор (Горски извор)