Обръщение на Черноморец във връзка с нашия храм

До проф. Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет Бургас,

До членовете на Общински съвет Бургас,

До кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов

                                                                   ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаема проф. Турманова,

Дами и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Николов,

Преди броени дни до нас достигна информация за започването на преговори, посветени на разрешаване на заплетената ситуация около собствеността на нашия исторически дом – стадион „Черноморец“.

За пръв път от години град Бургас се изправя пред възможността да си върне отново контрола върху спортния комплекс.

Обръщаме се към вас с призив да не забравяте, че е ваш дълг да опазвате и умножавате общинската собственост.

Стадион „Черноморец“ и едноименният спортен комплекс са развили толкова много талантливи деца, юноши, младежи и девойки от Бургас и региона, създали са национални, европейски, световни  и олимпийски шампиони и са дали много поводи за радост на почитателите на различни видове спорт.

За бургазлии този стадион е със статут на храм и затова се надяваме вие да направите всичко по силите си, за да го съхраните за идните поколения.

През последните години Община Бургас направи много за развитие на спорта с подкрепата за клубовете и с инвестициите в спортна инфраструктура. Но ако стадион „Черноморец“ и цялата база около него бъдат загубени, то тогава всичко ще е било напразно,а  спортните мечти на бургазлии ще бъдат ограбени.

Г-жо председател,

Дами и господа общински съветници,

Г-н кмете

Изпълнете вашия дълг и съхранете стадион „Черноморец“

С уважение:

Leave a Comment